Kompetencer

Via min uddannelse, fritidsaktiviteter og erhvervserfaringer kan jeg bl.a. byde på følgende kompetencer:

Strategiudvikling
Jeg har arbejdet med og udviklet kommunikations- og marketingstrategier i en årrække. Ligeledes har jeg arbejdet med strategisk og politisk ledelsesrådgivning. Herunder har jeg undervist i strategiprocesser ud fra både en teoretisk og praktisk tilgang.

Kampagne- og projektledelse
Ledelse af landsdækkende markedsførings- og indsamlingskampagner med op til 20.000 frivillige inkluderende alle former for mediekontakt, annoncering, kontakt og samarbejde med eksterne reklamebureauer, kreativ udformning, målfastsættelse, strategilægning, udarbejdelse af handlingsplaner og evalueringsprocesser. Budget på op til 13 mio. kroner. Projektleder for Danmarks Indsamling siden 2007. Landslejrchef for FDF Landslejr 2011.

Forretningsforståelse og kommercielt drive
Gennem hele min karriere har jeg være drevet af en grundlæggende forretningsforståelse og et kommercielt drive dokumenteret af mine resultater for nogle af Danmarks største indsamlingsorganisationer. Først og fremmest i BtC-segmentet.

Kommunikationsrådgivning
Med en ballast som kandidat i Public Relations har jeg gennem alle mine ansættelser arbejdet med ledelses- og kommunikationsrådgivning, herunder krisehåndtering, beredskabsplanlægning og omfattende selvstændig pressekontakt.

Ledelse og organisation
Jeg er leder fra naturens hånd og søger altid indflydelse på beslutninger, der har konsekvenser for mig og mine omgivelser. I fødselsgave fik jeg et organisationstalent, der gør mig i stand til at igangsætte og styre projekter fra start til mål. Jeg rådgiver gerne om intern og ekstern kommunikation og kan lide at give mit besyv med om strategier og politik.

Fundraising
Jeg kan uden at blinke dokumentere, at jeg er en af de mest erfarne fundraisere i Danmark. Mit fokus har været på indsamlingsvirksomhed overfor private, kirker, organisationer, arv/testamenter og fonde/legater. Som en af ganske få har jeg erfaring med TV-baserede indsamlinger, da jeg var ansvarlig for fællesindsamlingerne “Hjælp Balkan” i 1999 og “Hjælp Irak” i 2003. Projektleder af Danmarks Indsamling siden 2007. Projektleder af Afrika NU! 2011 og “Hjælp Nu! 2015”. Begge for DR og TV2.

Krisestyring
Som generalsekretær i Dansk Ungdoms Fællesråd, Landslejrchef i FDF, som indsamlingsleder i Folkekirkens Nødhjælp og projektleder for Danmarks Indsamling har jeg løbende været i situationer, hvor der var behov for krisestyring – og for at planlægge, hvordan kommunikationen i tilfælde af kriser skulle håndteres. De erfaringer og den kompetence stiller jeg gerne til rådighed.

Sprog
Dansk: Modersmål
Engelsk: Flydende
Tysk: Skoleniveau
Fransk: Skoleniveau
Norsk: Flydende
Svensk: Flydende

IT
Microsoft Office, Databaser, hjemmesider