Fritidsliv

Min fritid og mit arbejde har ofte hængt godt sammen. De arbejdspladser jeg har været på, har fokuseret på emner, der havde stor relevans for mit aktive fritidsliv. Mit store netværk af FDFere og organisationsfolk er i høj grad opbygget på baggrund af den sammenhæng.

Her på hjemmesiden fortæller jeg nærmere om FDF og mine idrætsinteresser. Men derudover nyder jeg bl.a. at fiske sammen med gode fiskekammerater.

stig-fog-fisker