Repræsentationer

Tillidshverv og bestyrelsesposter

2004-2020 Adoptionsnævnet
Adoptionsnævnet er et uafhængigt klage- og tilsynsorgan under Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. En af nævnets hovedopgaver er at behandle klager over afgørelser, der er truffet af adoptionssamrådene i statsforvaltningerne eller af de formidlende organisationer. Jeg var beskikket lægmedlem udpeget af justitsministeren og er nu udpeget som suppleant efter min otte års beskikkelsesperiode er udløbet.

2004-2006 Engodsag.dk ApS
Engodsag.dk var en international virksomhed, der via e-handel indsamlede penge til velørende formål gratis for forbrugeren og de tilknyttede organisationer.

2003-2005 Dansk Tipstjeneste A/S
Dansk Tipstjeneste A/S (nu Danske Spil) er danskernes foretrukne spilleselskab med en årlig omsætning på ca. 9 milliarder kroner til gavn og glæde for danskerne. Jeg var som generalsekretær i Dansk Ungdoms Fællesråd medlem af Dansk Tipstjenestes bestyrelse.

2003-2005 Lokale- og Anlægsfonden
Lokale- og Anlægsfonden udvikler, støtter og rådgiver om byggeri inden for idræt, kultur og fritid. Byggerierne spænder lige fra spejderhytter til klubhuse. Og favner både lokale samlingssteder for skatere, kulturhuse og rammer om vand- og iskultur. Jeg var som generalsekretær i Dansk Ungdoms Fællesråd medlem af Lokale- og anlægsfondens bestyrelse.

2003-2005 Samarbejdsudvalget for Folkeoplysning
Samtlige hovedorganisationer på folkeoplysningsområdet er samlet i det såkaldte Samarbejdsudvalg. Udvalget består ud over Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) af idrættens tre hovedorganisationer, Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) og Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF) samt af en række af de største oplysningsforbund. Udvalget samles med jævne mellem med repræsentanter for Undervisningsministeriet og Kommunernes Landsforening og drøfter emner i forbindelse med folkeoplysningsloven. Jeg var formand for udvalget.

2003-2005 NGO-kontaktudvalget
NGO-kontaktudvalget var tidligere et kontaktforum mellem Udenrigsministeriet og ulandsorganisationerne i Danmark. Som et formelt dialogforum med udenrigsministeren er udvalget nedlagt af den tidligere regering. NGO-kontaktudvalget er dog blevet ført videre som internt kontaktforum på ledelsesniveau for ulandsorganisationerne. Udvalget forsøger at koordinere samarbejdet med den siddende regering og Udenrigsministeriet. Jeg var som generalsekretær i Dansk Ungdoms Fællesråd medlem af NGO-kontaktudvalget.

2001-2003 ISOBRO – Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation
ISOBRO – Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation – er en sammenslutning af mere end 150 indsamlingsorganisationer godkendt efter ligningslovens § 8A. Formålet er at styrke medlemsorganisationerne og fremme deres fælles interesser samt virke for en sund og samfundsansvarlig udvikling af indsamlingssektoren. Jeg var med til at stifte organisationen i 2001 og var formand indtil 2003, da jeg måtte fratræde grundet nyt arbejde kort efter, at jeg var genvalgt.

1991-1997 Dansk Ungdoms Fællesråd
DUF er paraplyorganisation for 70 børne- og ungdomsorganisationer inden for det frivillige idebestemte eller samfundsengagerende foreningsliv. I perioden 1991-1997 var jeg styrelsesmedlem, forretningsudvalgsmedlem, udvalgsformand for internationalt udvalg og u-landsudvalget. I 1992 var jeg ungdomsdelegat ved FNs generalforsamling i New York.

Øvrige repræsentationer

2003-2004 Styrelsen for Internationalt Udviklingssamarbejde
2003-2005 Rådet for Internationalt Udviklingssamarbejde
2003-2005 Dansk Flygtningehjælps repræsentantskab
1993-1997 World Assembly of Youth, vicepresident
1994-1996 UNESCO-Nationalkommissionens uddannelsesudvalg